ONSSAPL, RSZPPO, LSSPLV

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Welkom op onze website! Maak uw keuze:

    • Opgelet! Omwille van de stakingsacties op donderdag 11/12 zal ons kantoor in Brussel moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Gelieve hier rekening mee te houden.

Klachten over onze dienstverlening?

Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales

Bienvenue sur notre site! Faites votre choix :

    • Attention ! En raison des actions de grève de ce jeudi 11/12, notre bureau de Bruxelles sera difficilement accessible en transport public. Merci d’en tenir compte.

Des plaintes sur nos prestations?

e-Procurement

^ Back to Top